Elämän eritasoliittymä / The Interchange of Life

Elamanliittyma_1920px

Elämän eritasoliittymä on kerroksellinen teos. Aivan kuin elämä itse, se on erilaisten historiallisten ja nykypäiväisten teknologioiden, materiaalien ja ideoiden sulatusuuni. / The Interchange of Life is a multi layered work. Just like life itself, it is a melting pot of different historical and modern technologies, materials and ideas.

Teoksen pohjakangas on kudottu villalangoilla ja kirjottu silkkilangoilla. On jännittävää ajatella, että meille itsestään selvä asia, kuitujen kiertäminen langaksi, on yksi ihmisen muinaishistoriassa tekemä merkittävä keksintö. Myös kankaan kutominen ja kirjaileminen ovat tuhansia vuosia vanhoja tekniikoita. Nämä teknologiat kuvaavat ihmisen kykyä keksintojensä avulla hyödyntää luonnon antimia omaksi edukseen. Ne ovat auttaneet ihmistä selviytymään ja levittäytymään uusille asuinalueille. Valmistaessani taideteosta langoista, asetun siis tekijäksi hyvin pitkään tekijöiden jatkumoon. / The fabric of the work is woven with wool yarns and embroidered with silk yarns. It is interesting to think that what is self-evident to us, twisting fibers into yarn, is one of the most significant inventions man has made in ancient history. Weaving and embroidery are also thousands of years old techniques. These techniques describe the ability of man to utilize inventions. They have helped people survive and spread to new areas. When I make a work of art from yarn, I see myself as one link in a long chain of artisans and textile artists.

Teoksen pohjakankaan sidos on muunnelma sidoksesta, joka löytyi saksalaisesta kudonnan mallikirjasta vuodelta 1677. Sidos luo teoksen maailmaan järjestyksen, teoksen luonnonlait. Kirjonta, sen sijaan, on saanut inspiraationsa vanhoista kansanomaisista kirjonnoista. Teoksen pinnalle on kuvattu kaikki oleellinen maailmassa, kasvikunta elämänpuun muodossa, ihmiskunta jumalattarien muodossa ja eläinkunta lintujen muodossa. Myös musta joutsen pääsi teokseen mukaan muistoma covid-19 pandemista, joka riehui maailmassamme teoksen valmistumisen aikoihin. / The weave of the work’s fabric is a variation of the draft found in the German weaving book from 1677. The weave creates order, the laws of nature, into the world of the art work. Embroidery, on the other hand, has been inspired by old folk textiles. On the surface of the work is everything necessary in the world, flora in the form of the tree of life, humanity in the form of goddesses, and the animal kingdom in the form of birds.The black swan also entered the work in memory of the covid-19 pandemic that raged in our world at the time the work was completed.

Nykyaikaa teoksessa edustaa akryylimaalilla toteutettu eritasoliittymä. Se halkoo teoksen aivan kuin moottoritie halkoo maisemaa. Maalin muovisuus kuvaa muoviriippuvaista nykyaikaamme. Eritasoliittymä muodostaa ikuisuuden symbolin. Liikenteen virta ei koskaan lakkaa, oli sitten kyse ihmisten, rahan tai tiedon virtaamisesta. / Modern era is represented in the art work by a interchange made with acrylic paint. It cuts through the work just as a highway cuts through the landscape. The plasticity of paint depicts our plastic-dependent modernity. The interface forms a symbol of eternity. The flow of traffic never ends, be it the flow of people, money or information.

Elamanliittyma_closeup

Valmistumisvuosi 2020. / Made in 2020.

Teoksen koko / Size:
60 cm x 60 cm x 3 cm / 23.62” x 23.62″ x 1.18″

Materiaali / Material:
villa, silkki, akryyliväri / wool, silk, acrylic paint

Tekniikka / Technique:
damasti, kirjonta, maalaus / twill damask, embroidery, painting

Sari Kettunen Art Instagram

Sari Kettunen Art Facebook


Galleriasivulle/To gallery page