Pihlajat/Mountain ashes

Pihlajatsmall

”Pyhät on pihlajat pihalla, pyhät oksat pihlajissa, pyhät lehvät oksasissa, marjaset sitäi pyhemmät.” (Kalevala)

“Sacred are the mountain ashes on the yard, sacred are the branches on the mountain ashes, sacred are the leaves on the branches, berries the more sacred” (Kalevala, Tranlation by Inka Kuisma)

Ennen uskottiin pihlajan pyhyyteen. Talojen pihoille istutettiin pihlajapuita, sillä niiden uskottiin tuovan talonväelle onnea ja suojelusta. Toisaalta kuvan kaksi pihjalaa voisi nähdä myös kahden tasapainoisen aikuisen avioliiton vertauskuvana. Siinä ne elävät yhdessä rinnakkain samalla mäellä toteuttaen kumpikin omaa ominaislaatuisuuttaan.

In the old times mountain ashes were believed to be sacred. People planted them on their yards to bring happiness and protection to the household. On the other hand the two mountain ashes in the picture can be seen as symbolising the union between two stable adults. Living side by side on the same hill, both fulfilling their own uniqueness.

Pihlajat on valmistettu sekatekniikalla./Mountain ashes is made using mixed techniques.

Valmistumisvuosi 2012/Made in 2012

Teoksen koko/Size:
40 cm x 40 cm/15,75” x 15,75”

Teoksesta on saatavana pigmenttivedoksia./Giclee prints available.

Galleriasivulle/To the gallery page

%d bloggaajaa tykkää tästä: