Tiedon virta

Tiedonvirta

Tieto virtaa. Sen virta on ehtymätön ja määrä kasvava. Se kulkee kaikkialla näkymättömissä johdoissa ja juotoksissa, piirilevyillä, ilmassa, kouluissamme, soluissamme, kaikkialla. Tiedon virta ei koskaan lakkaa.

Tiedon virta on tilaustyö Hämeen Ammattikorkeakoulun Forssan yksikön tiloihin.
Valmistumisvuosi 2000

Paluu